Taekwondo | Kampsportsakademin

Här hittar du oss!

Taekwondo

Den Taekwondo som utövas hos Kampsportsakademin är väldigt bred och riktar sig mot alla som vill lära sig något nytt, testa sina gränser och samtidigt utvecklas.
Föreningen har även en aktiv tävlingsverksamhet i de två officiella tävlingsgrenarna inom World Taekwondo.

Taekwondo är en Koreansk kampsport som såg dagens ljus under 50-talet. Rötterna kan spåras tillbaka till mycket äldre koreanska kampstilar även om historian går isär. Den moderna Taekwondon som KSA Västerås utövar tillhör världsförbundet World Taekwondo och dess administrativa gren Kukkiwon.

Att tävla
När vi tävlar så gör vi det antingen i Kyorugi (sparring) eller i Poomsae (mönster). De två grenarna skiljer sig från varandra och har därför egna tävlingsgrupper där man efter en tids träning kan ansluta till om ambitionen är att tävla.
Våra ledare
Ledarna hos KSA Västerås rekryteras från grupperna och går oftast som assistenter ett antal terminer innan de kliver upp och blir gruppansvariga. Våra ledare är av varierad ålder, bakgrund och grad men får chansen att utvecklas i sin ledarroll under överseende från seniora ledare som agerar mentorer. KSAs ambition är att ha högsta möjliga kunskapsnivå inom ledarkåren och därför anlitas idrottsutbildarna SISU, Svenska Taekwondo Förbundet och Kukkiwon/World Taekwondo för att ge våra ledare så mycket kunskap, inspiration och erfarenhet att dela med sig i grupperna.
Graderingar
Vi graderar oss med världsförbundets riktlinjer som grund. Varje gradering är individ och åldersanpassad och för de medlemmarna som når det svarta bältet så registreras graden med huvudorganisationen (Kukkiwon) och är därmed giltigt i hela världen!